Jak wygląda praca zwinnego zespołu?

Zespou Gamma Zaplecza 690.jpg

Coraz częściej możemy słyszeć pojęcie zwinnego zespołu. Niestety nie każdy z nas wie czego ono dokładnie dotyczy oraz w jakiej branży możemy spotkać się z osobami wchodzącymi w skład takiego właśnie zespołu. Zwinny zespół dotyczy branży zarządzania projektami, gdzie wykorzystywane są zasady metodyki agile.

W zespole tym znajdują się osoby, które ukończyły odpowiednio szkolenia scrum developer, szkolenie product owner oraz szkolenie scrum master. W zależności od ukończonego szkolenia, zdobytego certyfikatu oraz posiadanych umiejętności zajmują oni odpowiednie stanowiska to jest mistrz scrum, właściciel produktu oraz zespół rozwojowy.

Każda osoba stanowi część zespołu, jednak posiada odmienne zadania i obowiązki. Sukcesem końcowej pracy jest umiejętność dopasowania się i dopełniania w kolejnych czynnościach i zadaniach.

Jeśli chodzi o same zasady działania zwinnego zespołu to najważniejszym elementem jest skupienie się na pracownikach i relacjach między nimi. Dzięki takiemu podejściu efekty ich pracy są dużo lepszy, zaś sami pracownicy z większym zaangażowaniem podchodzą do powierzonych sobie zadań.

Zmienia się również stosunek do klienta, ponieważ stawiamy go na równi z naszym partnerem, wspólnie z nim podejmujemy decyzję i dążymy do tego, aby dojść do kompromisu przy tworzonym przez nas projekcie.

Stawiamy również na elastyczność, czyli dostosowujemy się do zmian na rynku oraz potrzeb, których wcześniej nie przewidzieliśmy. Jest to bardzo ważne, ponieważ ułatwia nam to pracę i daje nam więcej możliwości.

Ogólnie mówiąc praca zwinnego zespołu opiera się głównie na ludziach, ich potrzebach oraz kompromisie. Zwrócenie uwagi na poszczególne elementy pozwoliło na znaczną poprawę efektywności pracowników oraz poprę kontaktów z klientem.


Zobacz tego bloga: https://roz.pisz.pl/szkoleniappk


Ostatecznie pozwala to na osiągnięcie lepszego efektu końcowego, który wzbudza zadowolenie ze strony zleceniodawcy. Według nas metodyka ta posiada ogromną ilość korzyści, a praca w zwinnym zespole to tak naprawdę sama przyjemność.